დამხმარე საშუალებები

0,004 ოქროსფერი გლიტერი – ჰექსაგონი
0,004 ვერცხლისფერი გლიტერი – ჰექსაგონი
წებო დეზადორი
ფოტო-ემულსია
საბეჭდი ბადე # 140
საბეჭდი ბადე # 120
საბეჭდი ბადე # 100
საბეჭდი ბადე # 77
საბეჭდი ბადე # 54
საბეჭდი ბადე # 40
საბეჭდი ბადე # 34
უკან