ბადის ჩარჩოზე გადასაჭიმი მოწყობილობა

[ssba-buttons]

ბადის ჩარჩოზე გადასაჭიმი მოწყობილობით  შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის ჩარჩოზე გადაიჭიმოს ბადე და შემდეგ წებოთი დაფიქსირდეს. მოწყობილობის ზომა არაა შეზღუდული.

უკან