ჭიქებზე, ბოთლებსა და სხვა ცილინდრულ ზედაპირებზე ხელით საბეჭდი დანადგარი

[ssba-buttons]

ჭიქებზე, ბოთლებსა და სხვა ცილინდრულ ზედაპირებზე ხელით საბეჭდი დანადგარი საშუალებას იძლევა დაიბეჭდოს არა მხოლოდ ცილინდრულ არამედ კონუსურ ზედაპირებზეც.

უკან