GS 646 ფხვნილი ამოყვანის აქტივაციისათვის

[ssba-buttons]

* GS 635 – ის დანამატი ფხვნილი საღებავის ამოყვანის აქტივაციისათვის.

* ოთახს, სადაც მიმდინარეობს ბეჭდვა უნდა ჰქონდეს ვენტილაცია.

* კანთან შეხებისას უვნებელია.

* საღებავი უნდა ინახებოდეს მშრალ და შეფუთულ კონტეინერში. (+5)-(+30) °C ტემპერატურაზე.

* შენახვის ვადა 12 თვე

უკან