ქსოვილზე საბეჭდი დანადგარი ე.წ. კარუსელი

[ssba-buttons]

ქსოვილზე საბეჭდი დანადგარი ე.წ. კარუსელი გამოიყენება მაისურებზე, კეპებზე, ქურთუკებზე და სხვა, ქსოვილის მზა პროდუქციაზე საბეჭდად. დანადგარი შეიძლება იყოს 1-ფერიანი, 4-ფერიანი ან 6- ფერიანი, რომელიც მზადდება  ინდივიდუალური დაკვეთით, ასევე მაგიდების რაოდენობაც სურვილისდა მიხედვით. სწორედ ამ უკანასკნელის რაოდენობა განსაზღვრავს ამ დანადგარების წარმადობას. დანადგარს აქვს როგორც მაგიდების ასევე ფერების სამართავი მარტივი სისტემები.

უკან