პლასტიზოლის საღებავები

NF 60 უნივერსალური გამჭვირვალე ბაზა
NF 65 თოვლივით თეთრი
NF 69 შავი
NF 70 ლიმონისფერი ყვითელი
NF 73 წითელი
NF 77 ლურჯი
NF 55 რეგულატორი
NF 80 თერმო ასაფუებელი ბაზა
უკან