ფორმების დამასხივებელი საშრობთან ერთად

[ssba-buttons]

ფორმების დამასხივებელი საშრობთან ერთად გამოიყენება ბადიან ჩარჩოზე ტრაფარეტული გამოსახულების მისაღებად, რომლის დახმარებით შემდგომ შესაძლებელია სხვადასხვა პროდუქციაზე ბეჭდვა. ფოტოემულსიის წასმა, შრობა და შემდგომ დასხივება ამ ერთ დანადგარში მიმდინარეობს საკმაოდ სწრაფად. დასხივების დრო იცვლება 3 დან 6 წთ-მდე ფოტოემულსიაზე დამოკიდებულებით. დანადგარს აქვს დროის რელე, ე.წ. ტაიმერი, რომელიც უზრუნველყოფს დასხივების დროის კონტროლს.

უკან